+421 905 615 504
klimalg@klimalg.sk

Služby / Opravy a Servis klimatizácií

Firma Klima LG zabezpečuje odborný záručný a pozáručný servis klimatizačných, chladiarenských, rekuperačných zariadení a tepelných čerpadiel ako aj zákonom stanovené prehliadky a revízie chladiacich zariadeniach na tesnosť chladiacich okruhov. (Zbierka zákonov č. 286/2009).


Zabezpečujeme dodávku a montáž, záručný a pozáručný servis pre všetky nami dodávané zariadenia ale aj zariadenia dodávané inými dodávateľmi vrátane dodania potrebných náhradných dielov.

Zabezpečujeme pravidelný záručný a pozáručný servis našimi internými technikmi. Naši technici majú dlhoročné odborné a praktické skúsenosti v danom odvetví. Sú to špičkový odborníci pravidelne odborne a prakticky vzdelávaný, sú držiteľmi odborných oprávnení a certifikovaný pre danú oblasť a problematiku.

Pravidelná údržba a servis chladiacich a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii neplánovaných porúch, šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody.

285_cennik_sluzieb.jpg

Dodávame najspoľahlivejšie klimatizácie
od viacerých najpredávanejších svetových výrobcov !